Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Chantal Philips – coaching & training

Houtsnijdershorst 604
7328WL Apeldoorn
06-17761623
www.chantalphilips.nl

Chantal Philips – coaching & training staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nr. 60062770.

Algemeen
Chantal Philips – coaching & training …
… is opgericht door Chantal Philips en is gevestigd te Apeldoorn.
… is een praktijk voor bewustwording en persoonlijke ontwikkeling.
… biedt coaching aan vrouwen die zich weer liefdevol willen verbinden met zichzelf.
… geeft training aan coaches, therapeuten en andere professionals die op een coachende manier met hun klanten werken.

Definities van de woorden ik, jij en diensten
In dit document staan de woorden ‘ik’ en ‘mijn’ voor Chantal Philips, eigenaar van deze praktijk.
De woorden ‘jij’, ‘jouw’ en ‘je’ staan voor wie een dienst af wil nemen bij Chantal Philips – coaching & training.
De cliënt ben jij.
Diensten staat voor de diensten die ik aanbied zoals bijvoorbeeld coaching, workshops, trainingen, lezingen en thema-bijeenkomsten.

Offertes, prijsaanvraag en prijzen
Je kunt ten alle tijden vrijblijvend een kosteloze offerte of prijsaanvraag opvragen voor mijn diensten. Aanvraag verplicht tot niets. Je hoeft geen dienst af te nemen naar aanleiding van een offerte.
Diensten waar ik vaste tarieven voor reken zijn op mijn website te lezen. Hier staan altijd de actuele prijzen op. Wanneer vaste tarieven wijzigen zal ik dit in ieder geval een maand van tevoren aangeven.

Het afnemen van een dienst
Wanneer je akkoord gaat met mijn algemene voorwaarden en de afgesproken prijs, kan onze samenwerking of mijn dienst aan jou beginnen.

Specifieke voorwaarden rond coaching aan volwassenen

Overeenkomst
Wanneer jij je besluit bij mij aan te melden, via de website, telefonisch of per mail kunnen we tot samenwerking overgaan. Je gaat dan akkoord met de voorwaarden en de afgesproken prijs.
Indien gewenst kunnen we voor je aanmelding al even kort kennismaken tijdens een belafspraak.

Coachtraject
In een verbindingsgesprek (intakegesprek) praten we over hoe het met je gaat en waar je tegenaan loopt. Samen kijken we vooruit naar jouw gewenste situatie. Tevens wordt verkend of wij bij elkaar passen en of de hulpvraag aansluit op mijn expertise. Hierna kunnen we tot verdere samenwerking overgaan.

Ik werk met trajecten van 3 maanden waarin we elkaar, na het verbindingsgesprek, nog 5 keer zullen ontmoeten. Dit is bij mij in de praktijk of in de natuur van het prachtige ‘Leesten’. Gedurende het traject ben ik per mail te bereiken voor tussentijds contact.

Chantal Philips – coaching & training heeft geen wachtruimte. Gelieve op het afgesproken tijdstip aan te komen.

Verhindering

Kun je niet komen en geef je dit op tijd aan, dan is dat geen probleem. We plannen een nieuwe afspraak. Zeg je de afspraak af binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak, dan wordt de voor jou gereserveerde tijd gefactureerd.
Als ik aan het coachen ben neem ik de telefoon niet op. Je kunt je bericht dan inspreken op de voicemail of mij een whatsapp sturen. Ik bel je dan terug.
Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.

Indien je verhinderd bent als deelnemer in het coachprogramma ‘Liefdevol verbinden met je Zelf’, kan er helaas geen ander moment gepland worden. Uiteraard kan dat wel met de individuele sessies.

Betaling
De betaling van mijn dienst(en) worden voorafgaand aan het afnemen van de dienst(en) gefactureerd, tenzij dit expliciet anders is overeen gekomen met beide partijen.
De betaling dient binnen 8 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te zijn gemaakt naar de rekening van Chantal Philips – coaching & training.
Komt de betaling niet op tijd binnen, dan bericht ik je hierover en krijg je een nieuwe termijn. Is de betaling er dan nog niet, dan geef ik je een derde herinnering en aangepaste, verhoogde factuur. Wordt er dan nog niet betaald, dan laat ik het over aan een incassobureau.
Je bent dan het gehele vastgestelde bedrag verschuldigd, inclusief alle bijkomende kosten.

Indien er problemen zijn t.a.v. de betaling overleg dit dan van te voren met mij, zodat we hierover afspraken kunnen maken.

Vroegtijdig stoppen met het afgesproken traject zal niet leiden tot restitutie van een geldbedrag. Wel kunnen openstaande sessies dan verplaatst worden naar een meer passend moment. Dit gebeurd ten alle tijden in gezamenlijk overleg.

Aansprakelijkheid
Chantal Philips – coaching & training werkt oplossings- en toekomstgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele materiële, psychische of fysieke schade ten gevolge van onjuist opgevolgde aanwijzingen of onoplettendheid van de cliënt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Chantal Philips – coaching & training. Vergoeding aan de cliënt kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Chantal Philips – coaching & training.
Wanneer de hulpvraag buiten mijn expertise ligt, zal ik met je meedenken en zo nodig en indien gewenst doorverwijzen naar één van mijn collega’s of andere professionals.

Gesprekken met derden
Ik sta open voor de mogelijkheid tot een gesprek met derden. Dit kan een leidinggevende, leerkracht, (ex) partner, familielid of andere hulpverlener of arts zijn. Deze gesprekken worden als sessie gezien en hiervoor reken ik dan ook het uurtarief van de coaching. Eventuele reiskosten komen hier nog bovenop.

Privé
Wat inhoudelijk tijdens de coaching gedeeld wordt blijft privé en wordt niet gedeeld met anderen. Dat valt onder mijn beroepsgeheim. Het kan zijn dat ik een vraag vanuit de coaching wil bespreken met een supervisor. Dit gebeurt dan op een manier waarin jouw naam en specifieke situatie onherkenbaar zijn en bij een integere supervisor. Ik zal hiervoor ook jouw toestemming vragen.
Zie ik in jouw situatie een direct of zeer dreigend gevaar, dan bespreek ik dit met je en laat het in eerste instantie aan jou om verandering in te zetten. Eventueel met hulp van instanties. Gebeurt er niets dat het gevaar doet wijken, dan zou dit kunnen leiden tot het doorbreken van mijn beroepsgeheim.

Klachten
Mocht er onverhoopt aanleiding zijn tot een klacht of conflict, dan vertrouw ik erop dat we hier samen uitkomen. Lukt dit niet, dan kun je je richten tot de de beroepsorganisatie waar ik bij ben aangesloten.
Zijn zijn te bereiken per mail: info@kindercoachgilde.nl
Je kunt bij hun terecht om over de klacht te praten. Het kan zijn dat je alleen een ontevredenheid wilt melden of een signaal wilt afgeven. Als je streeft naar een oplossing kunnen zij voor jou bemiddelen of een gesprek tot stand brengen met de betrokkene.