Privacyverklaring

Privacyverklaring  |  chantalphilips.nl

Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek en mijn mens-zijn.
Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken.
In deze privacyverklaring benoem ik wat van toepassing is op de verwerking van jouw persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Chantal Philips, eigenaresse van chantalphilips.nl, gevestigd in Apeldoorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60062770.

Contactgegevens
Door een formulier in te vullen en te verzenden op mijn website, geef je mij jouw persoonlijke contactgegevens. Ik zie dan je naam, emailadres en eventueel telefoonnummer. Ik gebruik deze gegevens enkel om met je in contact te treden en met je te communiceren. Ik gebruik jouw gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien je mij op andere wijze je persoonlijke contactgegevens geeft, per email, telefoon of anderszins, dan geldt voor het gebruik van deze gegevens hetzelfde als hiervoor bepaald.

Overige persoonsgegevens
Als je besluit om je daadwerkelijk aan te melden voor een dienst van chantalphilips.nl dan vraag ik je om meer gegevens. Dit staat bijvoorbeeld op een inschrijfformulier of we bespreken informatie tijdens een gesprek.

Ik verwerk je naam, eventuele bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en andere gegevens die nodig zijn om mijn dienst aan jou te kunnen leveren. Jij kunt hierbij bijvoorbeeld ook denken aan jouw Instagram account, indien nodig voor een training of cursus.
Ik gebruik deze gegevens om je toe te laten tot een gratis product, webinar of training.
Bij betaalde diensten gebruik ik deze gegevens ook om een factuur te kunnen maken.

Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. Zonder jouw toestemming deel ik jouw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt of er een gerechtelijk bevel voor is.

Beveiliging
Ik doe er alles aan om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig zijn bij chantalphilips.nl. Alles wat we wellicht via WhatsApp, Voxer of Instagram bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten, waar wij akkoord mee zijn gegaan, als gebruikers van deze diensten. De mail zit in mijn beveiligde apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en laptop, welke zijn beveiligd met een code of vingerprint.
Dit geldt ook voor aanmeldingen via andere sites waar ik mee werk als Webinargeek, Mailblue of Huddle.

Mijn site gebruikt alleen functionele cookies. Deze functionele cookies zijn om de artikelen uit de agenda die jij wil bestellen ‘op te slaan’ en te onthouden.
Als je hiervan gebruik maakt ga je met deze cookies akkoord.

Niet digitale gegevens
Ik bewaar niets niet-digitaal.
Indien er formulieren, zoals je intakeformulier, schriftelijk ingevuld zijn zal ik deze inscannen en digitaal bewaren. De papieren versie zal vernietigd worden.
Een enkele keer schrijf ik iets over jou op, wat ik op dat moment belangrijk vind om te onthouden, in functie van onze samenwerking. Dit zal ik na ons contactmoment digitaal verwerken en het geschreven stuk zal dan vernietigd worden.

Termijnen waarop ik gegevens bewaar
Ik zal jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is, voor het doel van onze samenwerking.

Persoonsgegevens die in het kader van de samenwerking met chantalphilips.nl zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van onze samenwerking bewaard en daarna verwijderd.
Wanneer je je uitschrijft voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief of zodra jij aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden zal ik jouw gegevens verwijderen.

Ik moet mij uiteraard wel houden aan de wettelijke en fiscale verplichtingen, zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Dit geldt dus voor mijn betaalde diensten.

Jouw rechten
Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijd. Je kunt mij hiervoor persoonlijk benaderen. Mijn contactgegevens staan op mijn site.